Helse og inneklima

Til tross for god ventilasjon, er luften inne i huset fortsatt forurenset? Det er noe hvem som helst gjerne ønsket at skal bli endret. Villavent vakuumsystem bidrar til å få det gjort på en effektiv og komfortabel måte.

Reduserer astma- og allergiproblemer

En vanlig støvsuger filtrerer bare støv, og de små partiklene blåses fortsatt ut av støvsugerens andre ende. Dette fører ofte til at innendørsluften blir enda mer forurenset av det farlige støvet etter at rengjøringen er ferdig. Ikke bare barn, men også voksne er påvirket på grunn av at luften ikke blir ordentlig ren. Med et anerkjent Villavent vakuumsystem, er luften uttømt ut av huset gjennom en skjult rør, og dermed blir ingen støvpartikler blåst inn i inneluften.

Rolig og praktisk

Ved å bruke et sentralt vakuum, kan brukeren arbeide på et komfortabelt lydnivå. For eksempel kan han eller hun høre på musikk eller radio uten bakgrunnsstøy. Ikke å bruke støvsugeren rundt huset, forhindrer også mulig ryggsmerter.

Enkel å installere, lett å vedlikeholde

Villavent vakuumsystem er enkelt, og det er derfor at installasjonen er ganske billig. Rørene er spesielt enkle å installere mens huset fortsatt bygges. Hus som allerede er bygget vil kreve litt mer planlegging. Likevel kan rørene være skjult i aksler, bakvegger, skap, skap eller i hule skillevegger. Den sentrale støvsugeren med motor og støvbeholderen er plassert i et skur eller en garasje.

Langvarig i motsetning til vanlige støvsugere

En standard støvsuger må byttes hver 5. til 7 år. Villavent sentralstøvsuger er utsatt for mindre belastning, siden den ikke trenger å bli flyttet, og det vil derfor generelt tjene mye lenger. Denne støvsugeren er imidlertid også lett å erstatte, hvis det blir nødvendig.

Villavent sentrale støvsugere er designet for å ha god sugekraft og holde støynivåene lave. Slangen er satt med alle nødvendige dyser for effektiv rengjøring. Den er også tilgjengelig i forskjellige lengder som gjør det mulig å få en sugekobling i hver etasje. Rørpakken er utstyrt med alle nødvendige deler, lim, kontrollkabel, festemidler og klare monteringsanvisninger.

For mer detaljert informasjon om sentralt vakuum besøk www.villavent.no eller be om en egen brosjyre!

Alle vet at mennesker er avhengig av frisk luft for å overleve. Likevel tilbringer majoriteten av oss 80-90% av tiden innendørs; ofte i bygg med gammel, dårlig luft og dårlig ventilasjon. Den sterke økningen av astma og andre allergier og plager i tillegg til hodepine og svekket handlingskraft er resultater av dårlig ventilasjon. Få vet at luften i alle bygg bør skiftes ut annenhver time, noe som er avgjørende for god helse. I tillegg er hus utsatt for høyt kondensnivå og risiko for mugg, som igjen kan resultere i dyre reparasjonskostnader. Disse husene har dessuten høy risiko for radon; en edelgass som kan være svært skadelig og bl. a. kan forårsake lungekreft. Etter å ha installert et ordentlig ventilasjonssystem, reduseres radonnivået effektivt og permanent i tillegg til at risikoen for helseplager fjernes. Det er verdt å merke seg at det både er rimeligere og enklere å planlegge installasjon av klimaanlegg før du bygger selv om det også finnes mange muligheter og løsninger for å forbedre et eksisterende ventilasjonssystem.

Ventilasjonsløsninger

Det finnes mange moderne løsninger for de ønsker bedre ventilasjon eller for de som mangler ventilasjon og fremdeles er i byggeprosessen. En løsning er varmegjenvinningssystem. I vanlige hus uten dette systemet utgjør energibehovet for oppvarming av ventilasjonsluften en stor del av det totale energiforbruket. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning tar ut den dårlige, gamle luften og tilfører samtidig tilsvarende mengde med temperert og frisk luft til huset. På vei ut hjelper den gamle luften å varme opp den nye og på den måten sparer du mesteparten av oppvarmingskostnadene for ventilasjonsluften sammenlignet med et vanlig ventilasjonssystem. Samtidig fjerner systemfiltrene støv, pollen etc. og reduserer dermed faren for ulike plager. Du slipper også støy utenfra eller trekk fra åpne luker eller vinduer. Det er lett å forstå at balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning er blant de mest effektive og populære ventilasjonsløsningene og noe man vil foretrekke fremfor vanlig ventilasjon.

En annen, moderne løsning for god ventilasjon er miniventilasjon. Dette er en fremragende enhet som i høy hastighet erstatter all luft, for eksempel 105m3 luft per time tilsvarende all luft i et rom på 40m2. Denne type kortventilasjon er også balansert og kan gjenvinne opp mot 80% av energien til luften som byttes ut. En av de største fordelene med akkurat denne installasjonen er at alle med riktig utstyr kan utføre den på under 2 timer, i motsetning til andre løsninger. Dette har ikke vært mulig før inntil nylig.

Det er verdt å merke seg at det sannsynligvis ikke er nok med et klimaanlegg i huset, da det tvinger og kjøler ned den interne luftsirkulasjonen samtidig som den gamle inneluften ikke erstattes med ny, frisk luft. Løsningen med tvungen ventilasjon er ideell for å løse dette problemet. Mekanisk eller `tvungen` ventilasjon kan beskrives som styrt/kontrollert luftstrøm til det ventilerte rommet ved bruk av en spesiell, mekanisk enhet som vifte, gjenvinner e.l. som forårsaker differensialtrykk og luftbevegelse. En av de tydeligste eksemplene på mekanisk ventilasjon inne i huset er luftavtrekk i de fuktigste rommene, som bad, WC og for eksempel en kjøkkenvifte på kjøkkenet.

Kjøkkenhettene installeres med vifter uten innebygd motor og kobles til en separat avtrekksmotor på loft eller i lagringsrom. I tillegg til lavt støynivå på kjøkkenet, sørger denne løsningen også for et mer behagelig arbeidsmiljø og god estetikk, siden hetten nå utgjør en del av selve designet heller enn å være en dominerende innretning på kjøkkenet.

Tilleggsløsninger

Du kan også forbedre luftkvaliteten inne i huset ved hjelp av andre løsninger. En måte er gjennom et avfuktingssystem, da det hjelper å løse problemer som oppstår pga. økt luftfuktighet inne i huset. Luftfuktighet fører ofte til korrosjon, skader, mugg og sopp på overflater som tak, vegger etc. Alle disse problemene kan løses gjennom et avfuktingssystem med en fuktabsorberende høykapasitetsrotor som absorberer store mengder vannmolekyler i høy fart. Dette fører til bedre luftkvalitet. I tillegg til private boliger, er det svært viktig med et ordentlig avfuktingssystem i bygninger for matproduksjon, kjemisk industri, medisinproduksjon, sportsfasiliteter og andre områder som krever kontrollert luftfuktighet for å beskytte produksjonen.

Sentralstøvsuger er en god løsning for deg som ønsker å bli kvitt luftforurensing som noen ganger er igjen i huset, på tross av ordentlig ventilasjon. En tradisjonell støvsuger filtrerer kun støv og dermed blåses noen små partikler ut i andre enden av renseren. Med tiden kan dette forårsake store plager som astma og andre allergier for både barn og voksne. Vår anerkjente sentralstøvsuger gjør at luften føres ut av huset gjennom skjulte rør og dermed blåses ingen støvpartikler tilbake til inneluften. Sentralstøvsugeren er både enkelt og billig å installere. Sentralstøvsuger med motor og støvbeholder plasseres i et skur eller i en garasje, slik at du sparer plass i oppholdsrommene og beholder en hyggelig atmosfære rundt deg.

En annen viktig faktor for frisk inneluft er rengjøring av ventilasjonskanalene. Det er viktig å utføre dette regelmessig, da det kan føre til store problemer for både deg og selve huset om det ikke gjøres ordentlig. Etter en tid vil det ubehandlede systemet bli en kilde til all type forurensing som kan utgjøre en direkte trussel mot menneskers liv og helse. Den siste tiden har både private boligeiere og industribyggherrer blitt mer oppmerksomme på viktigheten av mekaniske verktøy og ulike rengjøringsmaskiner for fjerning av skitt, støv, fett og annet fra overflaten av ventilasjonskanalene. Denne tjenesten er samtidig en av de nyeste, da den inkluderer en foto- og videorapport for hele ventilasjonssystemet.

Installasjon og andre tjenester

Vi kan beskrive installasjon av klimaanlegg på følgende måte: selve systemet består av to hoveddeler, en intern del eller fordamperen og en ekstern del eller kondensatoren. Gjennom installasjonen blir de to delene knyttet sammen via ledning og to kobberrør, som kjølingen/kjølemediet strømmer gjennom. Det passer best å installere klimaanlegg samtidig med andre reparasjoner eller bygningsarbeid, siden vi da kan skjule all bygningsteknisk infrastruktur og installere klimaanlegget på ordentlig måte. Dette gjør at det varer lenger. Det er viktig å merke seg at alle med nødvendig utstyr samt tilstrekkelig kunnskap og erfaring på dette området kan installere klimaanlegg uten tilsyn av spesialist. Men i alle andre tilfeller (uten tilstrekkelig utstyr, kunnskap og erfaring) kan det ikke gjøres alene. Å la ufaglærte gjøre jobben for å spare penger lønner seg ikke på sikt, da det vanligvis medfører dyre reparasjonskostnader og andre utgifter. Derfor bør du la faglærte ta seg av installeringen. Installering av klimaanlegg kan deles inn i følgende skritt: Elektrisk kobling, installasjon av utendørsenhet, installasjon av innendørsenhet, utskjæring av spor og hulrom i vegger og gulv og systemverifisering. Hullboring/kjerneboring? i betong er en svært populær tjeneste innen bygg og har sine helt spesielle fordeler. Boringen utføres av en sylinderformet, hul bor med loddede diamantsegmenter. Boring med diamantdrill brukes ikke bare i betong men også i armert betong, blokker, murstein, stein og ulike andre materialer og overflater. I dag blir det fleste nye bygninger oppført ved hjelp av hullboring. Vi tilbyr hullboring i betong, armert betong, blokker, mursteiner, stein og ulike andre materialer og overflater, der bygningsteknisk infrastruktur er nødvendig for å trenge gjennom statiske strukturer.