Helse og inneklima

Har du tenkt på hvordan luften i hjemmet påvirker humøret?

Alle vet at mennesker er avhengig av frisk luft for å overleve. Likevel tilbringer majoriteten av oss 80-90% av tiden innendørs; ofte i bygg med gammel, dårlig luft og dårlig ventilasjon.

Den sterke økningen av astma og andre allergier og plager i tillegg til hodepine og svekket handlingskraft er resultater av dårlig ventilasjon. Få vet at luften i alle bygg bør skiftes ut annenhver time, noe som er avgjørende for god helse. I tillegg er hus utsatt for høyt kondensnivå og risiko for mugg, som igjen kan resultere i dyre reparasjonskostnader.

Etter å ha installert et ordentlig ventilasjonssystem, reduseres radonnivået effektivt og permanent i tillegg til at risikoen for helseplager fjernes.

BESTILL gratis befaring
mann jobber på laptop datamaskin hjemme i en bolig

Ventilasjonsløsninger

Det finnes mange moderne løsninger for de ønsker bedre ventilasjon eller for de som mangler ventilasjon og fremdeles er i byggeprosessen.

Balansert ventilasjon

Tar ut den dårlige, gamle luften og tilfører samtidig tilsvarende mengde med temperert og frisk luft til huset. Samtidig fjerner systemfiltrene støv, pollen etc. og reduserer dermed faren for ulike plager.

Miniventilasjon

Erstatter all luft i høy hastighet, f. eks 105m³ luft per time tilsvarende all luft i et rom på 40m². Denne type kortventilasjon er også balansert og kan gjenvinne opp mot 80% av energien til luften som byttes ut.

Mekanisk ventilasjon

Tar ut den dårlige, gamle luften og tilfører samtidig tilsvarende mengde med temperert og frisk luft til huset. Samtidig fjerner systemfiltrene støv, pollen etc. og reduserer dermed faren for ulike plager.

støvsugerslange til innebygget sentralstøvsuger

Sentralstøvsuger

En vanlig støvsuger filtrerer kun støv og partikler blåses ut av støvsugerens andre ende. Dette fører ofte til at innendørsluften blir enda mer forurenset av det farlige støvet etter at rengjøringen er ferdig. Med et anerkjent Villavent vakuumsystem, blir luften tømt ut av huset gjennom en skjult rør, og ingen støvpartikler blir blåst inn i inneluften.

Villavent Støvsuger

Villavent vakuumsystem er enkelt og installasjonen er relativt rimelig. Rørene er spesielt enkle å installere samtidig som huset fortsatt bygges. Hus som allerede er bygget vil kreve litt mer planlegging. Likevel kan rørene være skjult i aksler, bakvegger, skap, skap eller i hule skillevegger. Den sentrale støvsugeren med motor og støvbeholderen er plassert i et skur eller en garasje.

Villavent sentrale støvsugere er designet for å ha god sugekraft og holde støynivåene lave. Slangen er satt med alle nødvendige dyser for effektiv rengjøring. Den er også tilgjengelig i forskjellige lengder som gjør det mulig å få en sugekobling i hver etasje. En sentralstøvsuger er utsatt for mindre belastning siden den ikke trenger å bli flyttet, og den vil derfor tjene mye lenger enn en vanlig støvsuger. Denne støvsugeren er imidlertid også lett å erstatte, hvis det blir nødvendig.

TA KONTAKT for å høre mer

Bestill gratis befaring

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg!